Loading...

ТРГОВИЈА

Трговијата со градежни материјали е една од приоритетните дејности во нашата фирма. Уште во своите почетоци на крајот од 80те и почетокот на 90те години, фирмата беше центар за снабдување со градежни и огревни материјали во Прилеп, па и пошироко во Републиката.

Денес трговијата на мало се остварува во главното
стовариште во Прилеп и преку ексклузивни дилери низ Македонија.

Денес е ексклузивен застапник за повеќе странски фирми, чии производи ги продава на големо и мало, и континуирано ги доставува до своите купувачи и крајни потрошувачи.

Во нашите стоваришта има над 870 различни призводи од домашни и странски призводители кои целосно ги задоволуваат потребите на сите сегменти од пазарот.

ПРОЗОРИ И ВРАТИ

ВНАТРЕШНИ ВРАТИ И ПВЦ ДОГРАМА

Ексклузивни внатрешни врати

Casa Portе собните врати се со современ дизајн, изработени со висока технологија и примена на најсовремени материјали. Изработени од висококвалитетно природно дрво, MDF и HDF и обложени со PVC Delux фолија.

Посебно внимание се посветува на завршната обработка и деталите.

Производи

ПВЦ ДОГРАМА

Со својот голем круг на соработници кој е стекнат со долгогодишното работење, Градба Јасен во својот асортиман ги влучува и сите видови на ПВЦ дограма, прозори и врати.

Производи

ОСТАНАТИ ПРОИЗВОДИ

pvc дограма

pvc дограма

pvc дограма

pvc дограма

pvc дограма

pvc дограма

pvc дограма

pvc дограма

ПОКРИВЕН МАТЕРИЈАЛ

ЌЕРАМИДИ И ШИНДРА

ЌЕРАМИДИ МЛАДОСТ ЛЕСКОВАЦ

Младост Лесковац е еден од најголемите и најважните производители на градежен материјал во регионов, познато име на пазарот, синоним за квалитетни керамиди и блокови за ѕидање и меѓуспратни конструкции кои што благодарејќи му на квалитетот го пронајдоа патот до задоволните корисници на целата територија на Србија, Косово, но и на пазарот во Македонија, Бугарија, Романија, Албанија, Црна Гора.

Производи и каталог

ЌЕРАМИДИ - ДВОЈНО ПЕЧЕНИ

100 годишното искуство и постојаните истражувања, доведоа до создавање на една нова и современа фабрика. Компанијата - Тзитзиклис - компанија семеен бизнис произведува врз основа на традицијата на керамичките производи.

Нашиот асортиман на производи се состои од 4 главни категории: Бетонска цигла, подни плочки, византиска ќерамида погодна за цркви цигли и плочки рачно изработени за санација на згради.

Производи и каталог

ОСТАНАТИ ПРОИЗВОДИ

ќерамиди

ќерамиди

ќерамиди

шиндра

плочи

плочи

ПАТОСИ

ЛАМИНАТНИ ПОДОВИ И ПАРКЕТИ

SPIRIT - ЕКОЛОШКИ ЛАМИНАТ

Многу добри причини говорат во прилог на еколошките ламинатни подови од EGGER. Spirit ламинатните подови се добри за следната генерација, не само затоа што нашите деца може да играат на нив спокојно.

Производи и каталог

СПАЧВА - МАСИВНИ ПАРКЕТИ И ПОДОВИ

Само дрво може да обезбеди топлина и сјај на една соба. Спачва масивните подови континуирано се тестираат за да се осигура дека нашите подови ги имаат стандардите на индустријата. Совршени се за дом, канцеларијаили други комерцијални простории, Спачва нуди широк спектар на масивни дрвени паркети и подови.

Производи и каталог

ОСТАНАТИ ПРОИЗВОДИ

паркети

паркети

паркет
-дабов
-буков

бродски под

дрвени лајсни
- даб
-бука

БЛОКОВИ

YTONG БЛОКОВИ И КЕРАМИЧКИ БЛОКОВИ

YTONG БЛОКОВИ

Блоковите Ytong се со бела боја и се состојат од вар, песок и вода, а во себе содржат и цементна сврзувачка материја.

Калциум силикатните блокови – Ytong имаат многу долга историја на употреба во светот, уште од 1881. година, меѓутоа овој вид градежен материјал во нашата земја почнал да се произведува и продава од 2007 година.

Производи

БЛОКОВИ МЛАДОСТ ЛЕСКОВАЦ

Блоковите за ѕидање и за меѓуспратните конструкции се произведуваат во фабриките ИГМ МЛАДОСТ- РАД Власотинце и ИГМ МЛАДОСТ- ТМП Мала Плана. Благодарејќи им на големите инвестирачки вложувања во новата опрема и технологија со веќе добро познатата и квалитетна суровина, добиени се разновидни производи.

Производи и каталог

БЛОКОВИ - ДВОЈНО ПЕЧЕНИ

100 годишното искуство и постојаните истражувања, доведоа до создавање на една нова и современа фабрика. Компанијата - Тзитзиклис - компанија семеен бизнис произведува врз основа на традицијата на керамичките производи.

Нашиот асортиман на производи се состои од 4 главни категории: Бетонска цигла, подни плочки, византиска ќерамида погодна за цркви цигли и плочки рачно изработени за санација на згради.

Производи и каталог

СУВА ГРАДБА

РИГИПС СИСТЕМИ ЗА СУВА ГРАДБА

МАТЕРИЈАЛИ ЗА СУВА ГРАДБА

Ѕидови - значителна заштеда на трошоците со Ригипс

Со Ригипс ѕидните системи можат рационално да се обложат веќе постоечките ѕидови,можат да се постават преградни ѕидови со значителна заштеда на трошоци и време. Ригипс плочите исто така можат да се лепат на ѕидовите со користење на лепакот за гипс картонски плочи Rifix.

Производи и каталог

ПРАШКАСТИ МАТЕРИЈАЛИ

- лепило за ѕидање на блокови
- лепило за изолациони материјали
- лепило за керамички плочки
- лепило за гипс-картонски плочи
- глет маса за глетовање
- внатрешен малтер
- цементен малтер
- цементен водоотпорен малтер

Производи

ОСТАНАТИ ПРОИЗВОДИ

тавански системи

градежни материјали

прашкасти материјали

прашкасти материјали

прашкасти материјали

бои и лакови

адитиви и бетон

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА КНАУФ

СТАКЛЕНА МИНЕРАЛНА ВОЛНА
СО ECOSE ТЕХНОЛОГИЈА

Knauf Insulation е познат на пазарот не само по понудата на производите од камена волна, веќе и по новата генерација на изолација од стаклена минерална волна со ECOSE Technology.

Производи и каталог

КАМЕНА МИНЕРАЛНА ВОДА

За разлика од истанатите видови на изолациони материјали, камената минерална волна е единствен термоизолационен материјал кој во исто време обезбедува топлотна и звучна заштита, како и заштита на објектот од пожар а исто така е и водоотпорна, паропропусна, отпорна на хемикалии и микроорганизми, долготрајна и се рециклира.

Производи и каталог

ОСТАНАТИ ПРОИЗВОДИ

изолација

изолација

изолација

изолација

изолација

камена волна

екструдиран полиестерен

ПРИРОДЕН КАМЕН

ПРИРОДЕН ДЕКОРАТИВЕН КАМЕН

ПРИРОДЕН ДЕКОРАТИВЕН КАМЕН

Хармонија на внатрешен простор со природата. Повеќе природа во домот

ОСТАНАТО

ОСТАНАТИ ПРОИЗВОДИ

ЦЕМЕНТ И ЦЕМЕНТНИ ПРЕРАБОТКИ

- цемент
- бетонски блокови
- бетонски стубчиња
- бетонски плочки
- вар

КЕРАМИКА

- плочки
- фергреди

ПЛАСТИКА

- пластична
- ламперија
- црева
- ролетни

ДРВО

- граѓа
- ОБС табли

ХИДРО ИЗОЛАЦИЈА

УКРАСНИ ЛАЈСНИ

- стиропорни лајсни
- гипсени лајсни
- дрвени лајсни

ЖЕЛЕЗО

ДРУГИ ПРОИЗВОДИ

- мешалки за бетон
- градежни колички
- монтажни скали
- градежни алати

МОНТАЖНИ КУЌИ

готови куќи

ZENON ПАНЕЛИ

ѕид панел